Deze video laat zien hoe waterschap Rijn en IJssel GIS gebruikt in belangrijke organisatieprocessen.