Thomas De Ruyck (director KPMG Global Asset Management Competence Center) en Steve Engels (Manager bij het KPMG Global Asset Management Competence Center) spreken over Asset Decision Making: over de grenzen van bedrijfssilo’s heen. Binnen bedrijven wordt geografische informatie op operationeel en tactisch niveau veelvuldig gebruikt; op strategisch niveau echter worden kaarten binnen de besluitvorming nog vaak onderbenut. Eén van de onderliggende oorzaken zijn de silo’s binnen bedrijven die er voor zorgen dat data, ideeën en inzichten te weinig met elkaar gedeeld worden. KPMG heeft als dienstverlener binnen het domein van assetmanagement enkele technieken, concepten en widgets ontwikkeld waardoor de toegevoegde waarde van geografische data voor alle stakeholders binnen en buiten een organisatie zichtbaar wordt. Het implementeren van deze technieken, concepten en widgets zorgen er voor dat digitale kaarten en het ArcGIS-platform meer dan ooit de (strategische) besluitvorming faciliteert én beter maakt.