Frank Legters (Director Business Unit Transport & Planning Europe) van Royal HaskoningDHV spreekt over de digitalisering binnen de organisatie. Zo bespreekt hij onder meer de digitale MER, een milieueffectrapport dat gedigitaliseerd is, waardoor het voor belanghebbenden eenvoudiger is om toegang te verkrijgen tot de informatie in dit rapport.