Ruben Bruijning over: Configuraties maken in veldwerk-apps